Πληροφορίες για Επαγγελματίες

Το Babypod κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος 

‏‏‎ ‎

Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος εμβρυικής μορφολογίας, το Babypod 
μάς επιτρέπει να προκαλέσουμε κινήσεις του κορμού, της κεφαλής και των άκρων 
στο 90 % των εμβρύων και να αποκτήσουμε εύκολα πρόσβαση σε δομές που 
έμεναν κρυμμένες όσο το έμβρυο ήταν ακίνητο. Η δυνατότητα πρόκλησης 
εμβρυικής κίνησης κατά τη διάρκεια των υπερηχογραφημάτων περιορίζει τον 
χρόνο εξέτασης και αποτρέπει την ανάγκη για επανάληψη της εξέτασης. 
‏‏‎ ‎
Στα υπερηχογραφήματα με το Babypod, η ενδοκολπική μουσική έχει ως 
αποτέλεσμα ποσοστό σχεδόν 90 % των εμβρύων να κάνουν μορφασμούς και να 
ανοίγουν το στόμα, και 50 % των εμβρύων να προβάλλουν τη γλώσσα τους, 
γεγονός που επιτρέπει απίστευτες απεικονίσεις σε λιγότερο από 15 λεπτά. 
‏‏‎ ‎
Περιλαμβάνεται μια σειρά από συστάσεις ώστε οι επαγγελματίες να χρησιμοποιούν 
ταχύτερα και ευκολότερα το Babypod κατά τη διάρκεια των υπερηχογραφημάτων. 
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@babypod.gr  
‏‏‎ ‎
 

‏‏‎ ‎ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ

‏‏‎ ‎

Έχει αποδειχτεί ότι το Babypod κινητοποιεί το έμβρυο από τη 16η εβδομάδα της 
κύησης και ότι οι κινήσεις γίνονται εντονότερες και πιο σύνθετες με την πρόοδο 
της κύησης. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΤΟ BABYPOD ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏

Δεδομένου ότι το Babypod ΔΕΝ είναι ιατρική συσκευή, μπορεί να εισαχθεί στον 
κόλπο πριν από το υπερηχογράφημα είτε από το υγειονομικό προσωπικό είτε 
από την ίδια την έγκυο 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΤΟ BABYPOD ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 

‏‏‎ ‎

Το Babypod μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με τη χρήση προφυλακτικού, όπως 
ακριβώς και η κεφαλή κολπικού υπερήχου. Το προφυλακτικό δεν μεταβάλλει την 
ένταση της μουσικής. Συνιστούμε την πλήρη ανάπτυξη του προφυλακτικού, ώστε 
να καλύπτεται το μεγαλύτερο τμήμα του καλωδίου σύνδεσης. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

‏‏‎ ‎

Το Babypod έχει μικρό μέγεθος και εργονομικό σχεδιασμό που επιτρέπει την 
ομαλή εισαγωγή του στο μεσαίο τρίτο του κόλπου. Το καλώδιο σύνδεσης μας 
επιτρέπει να καταλάβουμε ότι το ηχείο έχει τοποθετηθεί σωστά και να 
αφαιρέσουμε εύκολα τη συσκευή τραβώντας το. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

‏‏‎ ‎

Κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος με το Babypod μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μελωδία ή φωνή. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση 
τραγουδιών που περιέχονται ήδη στη λίστα αναπαραγωγής, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται καλύτερη απόκριση του εμβρύου. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

‏‏‎ ‎

Αφότου το Babypod συνδεθεί σε συσκευή ήχου (iPod, κινητό, κ.λπ.), η ένταση 
πρέπει να αυξηθεί στην ανώτατη ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη ένταση (πάντα χαμηλότερη από 60 dB). 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΕΜΒΡΥΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

‏‏‎ ‎

Οι εμβρυικές κινήσεις άρθρωσης ήχων είναι ευδιάκριτες σε δισδιάστατα 
υπερηχογραφήματα του στόματος σε οβελιαίο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, 
μπορούμε να απεικονίσουμε τις κινήσεις της γλώσσας εντός του στόματος, 
καθώς και την προβολή της γλώσσας έξω από το στόμα. Τα υπερηχογραφήματα 
3D/4D παρέχουν πανοραμικές εικόνες του προσώπου του εμβρύου και μας 
επιτρέπουν να αξιολογήσουμε όλες τις λεπτομέρειες της έκφρασης του 
προσώπου κατά τη διάρκεια των κινήσεων άρθρωσης ήχου. Οι κινήσεις ξεκινούν 
συνήθως εντός των πρώτων 5-10 λεπτών μετά την έναρξη της μουσικής 
διέγερσης, αν και ο χρόνος ποικίλλει σημαντικά. Κάθε έμβρυο αποκρίνεται 
διαφορετικά, ενώ δεν αποκλείεται το ίδιο έμβρυο να αντιδράσει διαφορετικά στην 
ίδια μουσική. Δεν πρόκειται για αντανακλαστικό, αλλά για απόκριση. Συνεπώς, η 
απόκριση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η φάση του ύπνου ή τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

‏‏‎ ‎ 

Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης καθαρίζονται εύκολα με νωπό πανί μετά την 
αφαίρεση του προφυλακτικού. Το περίβλημα του ηχείου αφαιρείται εύκολα και 
πλένεται με σαπούνι και νερό αν χρειαστεί. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

Αποτελέσματα της μελέτης 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Έχοντας εξετάσει εκατοντάδες εγκύους, το ινστιτούτο γυναικολογίας Institut 
Marquès κατέληξε στα εξής αποτελέσματα: 
‏‏‎ ‎
Η κολπική εφαρμογή μουσικής (με το Babypod) παράγει απόκριση που 
συνίσταται σε κινήσεις του στόματος και της γλώσσας του εμβρύου. Πρόκειται 
για κινήσεις άρθρωσης ήχων παρόμοιες με εκείνες που κάνουν τα βρέφη για 
να παράξουν ήχους όταν μαθαίνουν να ομιλούν. 
Η κοιλιακή εφαρμογή μουσικής δεν παράγει καμία απόκριση στα έμβρυα, 
υποθέτουμε λοιπόν ότι δεν την ακούνε. 
Η κολπική δόνηση δεν παράγει καμία απόκριση. Ο θόρυβος επίσης δεν 
προκαλεί καμία αντίδραση του εμβρύου. 
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

Συμπεράσματα της μελέτης 

‏‏‎ ‎

Τα έμβρυα, σε ποσοστό 87%, αντιδρούν στη μουσική που μεταδίδεται κολπικά 
με κινήσεις του κορμού και της κεφαλής. Επιπλέον, ανοιγοκλείνουν το στόμα 
τους, προβάλλουν τη γλώσσα και κάνουν κινήσεις με τα χέρια. Πρόκειται για 
πρωτοφανή ανακάλυψη. Φαίνεται λοιπόν ότι η μουσική κινητοποιεί τα 
κυκλώματα της επικοινωνίας, την άρθρωση ήχων και τη μάθηση στα έμβρυα, 
προκαλώντας τα να επικοινωνήσουν. 
Αποκαλύφθηκε ότι το έμβρυο μπορεί να ακούσει από τη 16η εβδομάδα της 
κύησης, ικανότητα μέχρι σήμερα επιβεβαιωμένη από την 26η εβδομάδα. 
Η απόκριση στη μουσική είναι διαφορετική για κάθε έμβρυο, ενώ ακόμη και 
το ίδιο έμβρυο εκδηλώνει διαφορετικές αντιδράσεις κάθε φορά που 
αναπαράγεται μουσική. Επίσης, οι αποκρίσεις των εμβρύων διαφέρουν 
ανάλογα με το είδος μουσικής που ακούνε. 
Δεν πρόκειται για ανακλαστική αντίδραση, οι κινήσεις ξεκινούν με την έναρξη 
της μουσικής και σταματούν με την παύση της. 
Η μουσική προκαλεί απόκριση επικοινωνίας στο έμβρυο, και όχι ο θόρυβος. 
Όταν εφαρμόζεται δόνηση κολπικά με ένταση 68 dB (που αντιστοιχεί σε 
υψηλόφωνη συζήτηση), το έμβρυο δεν αποκρίνεται. 
Η απόκριση γίνεται πιο σύνθετη με την πρόοδο της κύησης. Η τάση των 
εμβρύων να προβάλλουν τη γλώσσα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 
κύησης. 
‏‏‎ ‎
Επιπλέον, η ανακάλυψη αυτή είναι επαναστατική για τον χειριστή του 
υπερηχογράφου, καθώς οι κινήσεις του εμβρύου επιτρέπουν στον χειριστή να 
διακρίνει το έμβρυο με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ενώ η διάρκεια της εξέτασης 
μειώνεται. Πέραν αυτού, η διαφορετική αντίδραση του εμβρύου σε κάθε υπέρηχο 
εκπλήσσει τους γονείς, οι οποίοι φεύγουν από κάθε συνεδρία ικανοποιημένοι και 
ενθουσιασμένοι. 
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Μόλις το Babypod τοποθετήθηκε, το έμβρυο άρχισε να κινείται κάνοντας κινήσεις 
που είναι δύσκολο να διακριθούν (δεν διακρίνονται εύκολα σε τρισδιάστατη 
σάρωση). Άνοιγε το στόμα και πρόβαλλε τη γλώσσα διαδοχικά, χωρίς να 
σταματάει. Ήταν συναρπαστικό, αναθάρρησα, εξεπλάγην και άρχισα να σκέφτομαι 
τους ασθενείς που έρχονται για σάρωση 4D, τον ενθουσιασμό που θα ένιωθαν τα 
ζευγάρια! Είχα ήδη αρχίσει να φαντάζομαι τον εαυτό μου να τους ανακοινώνει ότι 
θα βιώσουν μια συναρπαστική εμπειρία. 
Institut Marquès, χειριστής υπερηχογράφου 
‏‏‎ ‎

Βασική υπόθεση 

‏‏‎ ‎

Ποια είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη της μελέτης; Γιατί τα έμβρυα αντιδρούν 
καταυτόν τον τρόπο; Γιατί προβάλλουν τη γλώσσα και χειρονομούν με τρόπο που δεν είχε παρατηρηθεί παλαιότερα; 
‏‏‎ ‎
Η απόκριση των εμβρύων είναι άμεση συνέπεια της νευρωνικής δραστηριότητας 
που προκαλεί η μουσική σε διάφορα μέρη του ανθρώπινου εγκεφάλου. 
 ‏‏‎ ‎
Μέχρι σήμερα, χάρη σε διάφορες ιατρικές έρευνες, ήταν γνωστό ότι η μουσική 
επιδρά σε έναν πυρήνα νευρώνων του εγκεφαλικού φλοιού, στον επικλινή πυρήνα. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν ακούμε μουσική, νιώθουμε ευεξία και 
ευχάριστα συναισθήματα που συνδέονται με τις αναμνήσεις μας. Επίσης, ο 
επικλινής πυρήνας κάνει τη μουσική να παράγει ευχαρίστηση. Ωστόσο, στην 
περίπτωση των εμβρύων, δεν είναι ο επικλινής πυρήνας που προκαλεί την 
αντίδραση, διότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως ή δεν είναι πλήρως λειτουργικός τη 16η εβδομάδα της κύησης.
‏‏‎ ‎ 
Η μουσική που αναπαράγεται κολπικά ενεργοποιεί μια άλλη πρωτογενή ομάδα 
νευρώνων, η οποία βρίσκεται στο εγκεφαλικό στέλεχος. Οι νευρώνες 
αυτοί διεγείρουν την άρθρωση ήχων, τη γλώσσα και, ως εκ τούτου, τη 
μάθηση και την επικοινωνία στα έμβρυα. Με άλλα λόγια, χάρη στη χρήση 
μουσικής και με τη βοήθεια του Babypod, τα έμβρυα μαθαίνουν να επικοινωνούν από τη μήτρα. 
‏‏‎ ‎
Όταν λαμβάνουν έναν ήχο, τα κύτταρα του συγκεκριμένου κέντρου του 
εγκεφαλικού στελέχους διακρίνουν αν ο ήχος είναι αρμονικός ή μη αρμονικός. Εάν 
ο ήχος συσχετιστεί με μουσική, διεγείρονται και προκαλούν μια αντίδραση, 
ενεργοποιώντας τις συνδέσεις τους με τα κρανιακά νεύρα, όπως το τρίδυμο νεύρο, 
το προσωπικό νεύρο, το υπογλώσσιο νεύρο, κ.λπ. Πρόκειται για τα νεύρα που 
κινούν το στόμα, τη σιαγόνα και τη γλώσσα και επιτρέπουν κινήσεις άρθρωσης ήχων, το στάδιο πριν από τη γλώσσα. 
‏‏‎ ‎
Τα συγκεκριμένα κυκλώματα νευρώνων δεν ενεργοποιούνται από μη αρμονικούς θορύβους και ήχους. 
‏‏‎ ‎
Όταν τα εγκεφαλικά ερεθίσματα λαμβάνουν ηχητικό ερέθισμα, 
ενεργοποιούνται και δημιουργούν ένα κύκλωμα που προκαλεί τις κινήσεις 
άρθρωσης ήχων των εμβρύων. 
‏‏‎ ‎
Γιατί λέμε ότι το Babypod διεγείρει τη γλώσσα και την επικοινωνία στο έμβρυο; 
Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό με μια άλλη ερώτηση: τι κάνουν 
τα μωρά όταν προσπαθούν να παράξουν ήχους; Ανοιγοκλείνουν το στόμα τους, 
προβάλλουν τη γλώσσα τουςόπως ακριβώς και τα έμβρυα όταν ακούν 
μουσική μέσω του Babypod. Η απόπειρα ομιλίας μπορεί να προκληθεί από τη 
μήτρα χάρη στο Babypod. 
Τα μωρά αρχίζουν να αρθρώνουν ήχους αυθόρμητα αποκρινόμενα στους ήχους 
που ακούνε, και αρχίζουν να διερευνούν την έκταση της φωνής τους. Όσο 
περισσότερες φωνές και όσο περισσότερη μουσική ακούνε, τόσο μεγαλύτερη 
ποικιλία ρυθμού και τόνου είναι πιθανόν να περιέχουν οι ήχοι που αρθρώνουν. 
Θέλουμε να παρέχουμε στα μωρά τα οφέλη της μουσικής πριν ακόμη γεννηθούν. 
Καταφέραμε τα έμβρυα να αρχίσουν να επικοινωνούν πριν από τη γέννηση. Είναι 
ικανά να ανταποκριθούν σε ένα μουσικό ερέθισμα ήδη από τη 16η εβδομάδα. 
Dr. Marisa López-Teijón, Institut Marquès 
‏‏‎ ‎

Οι πιθανές ιατρικές χρήσεις του Babypod 

‏‏‎ ‎

Το Babypod μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στην έρευνα της εμβρυικής 
ακοής και κώφωσης. Το γεγονός ότι το έμβρυο αποκρίνεται στη μουσική 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ακοής, ωστόσο, η μη απόκριση στη 
μουσική κατά τη διάρκεια ενός υπερηχογραφήματος δεν σημαίνει ότι το έμβρυο 
δεν ακούει, μπορεί απλώς να αποκριθεί σε επόμενο υπερηχογράφημα. Η 
αντίδραση εξαρτάται από τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων νευρώνων τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι ενήλικες επίσης αποκρίνονται διαφορετικά στην ίδια μουσική. 
Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας των σαρώσεων. Οι 
κινήσεις του εμβρύου επιτρέπουν την προβολή της συνολικής ανατομίας. 
Οι κοινές στιγμές χαλάρωσης με το μωρό περιορίζουν το στρες στη μητέρα. 
Συνιστάται ιδίως για γυναίκες με υψηλά επίπεδα άγχους και σε περιπτώσεις εμβρύων με καθυστερημένη ενδομητρική ανάπτυξη. 
Επιτρέπει στη μητέρα να βεβαιωθεί για την ευεξία του εμβρύου όταν δεν το αισθάνεται, κάτι που μπορεί να της προκαλέσει άγχος. 
‏‏‎ ‎

Παλαιότερες μελέτες με το Babypod 

‏‏‎ ‎
Επιστημονική επιτροπή Ερευνητικές κατευθύνσεις 
‏‏‎ ‎
Οι έρευνες με το Babypod συνεχίζονται στο πεδίο της εμβρυικής ακοής αλλά και 
σε σχέση με τα δυνητικά οφέλη για την προγεννητική νευρολογική ανάπτυξη. Οι 
επαγγελματίες που απαρτίζουν την επιστημονική επιτροπή μας αξιολογούν την 
αυστηρότητα και την αριστεία των διάφορων ερευνητικών κατευθύνσεων που 
αναπτύσσουμε.